INFORMACJA

Informacja dla odbiorców przy ul. Krakowskiej - w związku z przebudową sieci wodociągowej  wkrótce mogą wystąpić miejscowe przerwy w dostawie wody. Szczegółowe informacje zostaną przekazane bezpośrednio mieszkańcom.

W sytuacji awaryjnego braku dostawy wody, odbiorcy mogą ją pobrać ze zdrojów ulicznych zainstalowanych przy ul. Zamkowej (w pobliżu skrzyżowania z ul. 3 Maja) i przy ul. Ojca Rafała (przy skrzyżowaniu z ul. Królewską).

Prosimy o pomoc poprzez przekazywanie informacji o zauważonych wyciekach wody z sieci wodociągowej bądź ich objawach.

Wodociągi Proszowickie sp. z o. o

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Proszowicach i decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,  z dniem 1.04.2016 r. działalność w zakresie ujmowania wody, jej uzdatniania i dostarczania (wraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków) dla odbiorców na terenie Gminy Proszowice rozpoczęła firma Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 25 w Proszowicach.