INFORMACJA

Prosimy o pomoc poprzez przekazywanie informacji o zauważonych wyciekach wody z sieci wodociagowej bądź ich objawach.

W przypadku awaryjnego braku wody w instalacji obiektu, można ją pobrać ze zdrojów ulicznych zainstalowanych przy skrzyżowaniu ulic  Ojca Rafała i Królewskiej oraz przy ulicy Zamkowej (od strony ul. 3 Maja).

Informujemy, że z dniem 14.11.2016 r. korekcie ulega cena podstawowej grupy ścieków dowożonych do oczyszczalni w Proszowicach przy ul. Łąkowej 1 – zgodnie z poniższym wykazem”

Wodociągi Proszowickie sp. z o. o

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Proszowicach i decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,  z dniem 1.04.2016 r. działalność w zakresie ujmowania wody, jej uzdatniania i dostarczania (wraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków) dla odbiorców na terenie Gminy Proszowice rozpoczęła firma Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 25 w Proszowicach.