INFORMACJA

Prosimy o pomoc poprzez przekazywanie informacji o zauważonych wyciekach wody z sieci wodociągowej bądź ich objawach.

I. Prosimy o zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

II. Informujemy, że po okresowym wstrzymaniu dostawy wody (awarii) i późnieszym uruchamianiu sieci, jest możliwy krótkotwały wzrost mętności wody w przyłączach jako skutek wymywania osadów z rurociagów sieci - duże prędkości przepływu wody przy płukaniu rurociagów.

Wodociągi Proszowickie sp. z o. o

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Proszowicach i decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,  z dniem 1.04.2016 r. działalność w zakresie ujmowania wody, jej uzdatniania i dostarczania (wraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków) dla odbiorców na terenie Gminy Proszowice rozpoczęła firma Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 25 w Proszowicach.